Obecnie niezwykle istotnym elementem gospodarki każdego państwa jest handel zagraniczny. Pozwala on nie tylko osiągać znaczące zyski, ale także unowocześniać i urozmaicać towary obecne na wewnętrznym rynku. Kwestia ta dotyczy oczywiście każdego kraju, w tym także Polski. Zagraniczna