Sprzedaż waty cukrowej jest nieregularnym zajęciem, z którego okazjonalnie utrzymuje się pewna część handlarzy. Jest to popularna praca sezonowa, bazująca na popularności waty cukrowej wśród dzieci. Obecnie postęp technologiczny sprawia, że nawet osoby handlujące (sprzedające) watą cukrową